Når kan vi komme på opptaksprøve

Til vanlig avtaler vi alltid opptaksprøver på mandager i forkant av korets øvelse, altså før kl 16.00. Om dette er vanskelig er det også mulig å få til en avtale litt senere. Opptaksprøvene varer vanligvis rundt 15 minutter.

Om mandager er en vanskelig dag så kan vi få til en egen dag for opptaksprøve, men det vil da være avhengig av om dirigent Hans Dur Molvik har anledning.

Hva må forberedes til en opptaksprøve?

Vi ønsker aller helst at alle har forberedt en sang de ønsker å synge. Dette kan være hvilken som helst sang i hel verden, men ofte kan det være lurt med en enkel barnesang. Om du har noe erfaring med klassisk sang fra før er det flott om du velger en sang som viser dette. Hvis det er vanskelig å komme på en sang å synge kan du jo prøve å lære deg O Bone Jesu, som koret har på repertoaret. Vår musikkvideo av sangen finner du her.

I tillegg til å synge så gjøres det noen enkle vokaløvelser for at vi skal kunne kartlegge potensialet i stemmen, og avdekke eventuelle skader på stemmebåndene. Dette er ofte vanligere hos barn enn man skulle tro.

Hvor vanskelig er det å bestå opptaksprøven?

Det varierer i hovedsak utifra alder hvilke krav som stilles til kommende St. Hallvard-gutter. De yngste guttene (6 – 7 år) vil måtte begynne i korets sangskole før de er gamle nok til å begynne i hovedkoret. Poenget med sangskolen er å lære sang og musikk gjennom lek og moro, så her kreves det ikke noe annet utgangspunkt enn en frisk stemme.

Jo eldre guttene er jo mer tar vi hensyn til musikalsk potensiale. Det er fullt mulig å begynne i St. Hallvard-guttene uten noen musikalsk erfaring, men vi stiller høye krav til koristene våre, og er derfor også nødt til å være selektive under opptaksprøvene.

For herrer – som er ferdig med stemmeskiftet – krever vi at du allerede har god erfaring med sang og/eller musikk. Mye av læringen i koret belager seg på å kunne lese musikk, så musikkteoretisk erfaring er å foretrekke. I tillegg til musikalsk kompetanse kreves det en del av herrer i et guttekor. Det kan du lese mer om her.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med daglig leder Bernd Klare, eller dirigent Hans Dur Molvik, om du har spørsmål om koret eller ønsker å melde deg til opptaksprøve.

Ta kontakt med oss her.