Noter

Her er en samling av noter for øving hjemme. Ta kontakt med Hans eller Bernd om du savner noen noter, eller om du har en bedre utgave av noen av notene.

Dokumenter, vedtekter og protokoller

Her finner du alle korets vedtekter, årsmøteprotokoller og andre nødvendige dokumenter. Ta kontakt med Bernd om du savner noe.

Her vet jeg ikke hva vi skal ha enda. Gode forslag?

Det er mulig at det hadde vært kjekt å ha en bildebank, men vi må ta stilling til om det er greit å gjøre, siden disse bildene ikke vil være beskyttet på noen måte.